10

Mönster

Aktivitet 10

Analog programmering, Mönster

När man programmerar är mönster en viktig del. Vi lär oss effektivisera vår kod genom att hitta och återanvända mönster.

LGR11

Matematiska resonemang och uttrycksformer
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev