3

Rim och ramsor

Aktivitet 3

Analog programmering

Rim och ramsor är ett kul sätt att utveckla språket. I den här aktiviteten kan du använda dig av egna ramsor eller av de förslag som ges nedan. "Lektionen" nedan är uppdelad på tre aktiviteter som du kan dela upp under dagen eller under flera dagar. Vad som passar bäst för dig och din barngrupp.

I den första aktiviteten använder vi oss av flera olika ramsor där vi bygger in programmeringsmoment. Skriv flera ramsor och klistra upp dessa på kort 15*15 cm. De olika ramsorna (korten) placeras ut på er programmeringsmatta. Barnen ska sedan programmera en legofigur (eller annan) med hjälp av programmeringskort och få figuren att förflytta sig till något av korten. Kortet vänds upp och ni säger ramsan tillsammans. Utveckla momentet genom att lägga till rörelser, ex klapp på knä, klapp i hand. Spara dina ramsor och gör en liten fin låda med olika rim, ramsor och sånger som kan användas vid olika samlingar.

Aktivitet 2: Här använder vi oss av en ramsa. Vi bygger in programmeringsmoment och i ett utvecklat moment försöker vi tillsammans hitta ramsans kronologiska ordning. Börja med att skriva ut ramsan "fem små apor" klipp ut och gör kort som du kan placera ut på din programmeringsmatta, numrera korten på baksidan och låt dessa nummer ligga (utan någon ordning) uppåt på mattan. Dela in barnen i smågrupper som alla får en uppsättning programmeringskort. Grupp 1 ska programmera figuren från start (du bestämmer var) till kortet med siffra 1, grupp 2 ska programmera figuren från kortet med siffra 1 till siffra 2 osv. Låt alla barn lägga ut sina programmeringskort i en ordning som motsvarar vägen figuren ska ta. När alla grupper är klara låter man figuren starta från start. Låt nu barnen i grupp 1, utifrån sin kodslinga och instruktioner, läsa koden och förflytta legofiguren till kort 1, läs ramsan tillsammans, grupp 2 vidare till kort 2, läs fortsättning på ramsan osv.

Aktivitet 3, läs ramsan utifrån korten som lagts ut i rätt ordning, använd gärna rörelser till. Blanda korten och lägg ut dem på programmeringsmattan. Låt nu barnen, en i taget eller gruppvis, lägga ut programmeringskort till den ordning de tycker är den kronologiska.
Dessa aktiviteter är även kul att göra med en Bee-bot.

20-40 min

Programmeringsmatta
Programmeringskort
Legofigur
Kort med skrivna ramsor

LGR11

Språk och kommunikation
  • Rim, ramsor och andra ordlekar

Förberedelser

Tillverka en programmeringsmatta med ett rutnät. Material kan vara papper, vaxduk eller tejpa direkt på golvet. Rutornas storlek bör vara 15*15 cm. Med denna storlek på rutorna fungerar det även att använda en Bee-Bot.

Förslag på ramsor hittar du här:
Skriv ut 12 ramsor i en storlek som passar ditt rutnät 15*15cm. Laminera korten med ramsorna.
http://www.ungafakta.se/sagor/ramsor/12-vanliga-ramsor.pdf

Skriv ut ramsan i en storlek som passar ditt rutnät. Laminera sedan de olika stegen.
http://www.ungafakta.se/sagor/ramsor/rakneramsa-5-sma-apor.pdf

Arbetsgång

  1. Gemensam samling där vi berättar om dagens uppgift. På mattan ligger det ett antal kort, nu ska vi programmera vår figur från start och till valfritt kort. Vi ska tillsammans, eller utvalt barn, lägga ut en kodslinga/instruktioner som visar figurens väg till första kortet. När figuren kommer till kortet ska vi vända och se vad som finns på andra sidan.
  2. Figuren står kvar i rutan och det är dags att göra om samma moment, lägga ut en kodslinga till ett nytt kort. Läs ramsan tillsammans och gör gärna rörelser till.
  3. Aktivitet 2: Dela in barnen i smågrupper som alla får en uppsättning programmeringskort. Grupp 1 ska programmera figuren från start (du bestämmer var) till kortet med siffra 1, grupp 2 ska programmera figuren från kortet med siffra 1 till siffra 2 osv.
  4. Låt alla barn lägga ut sina programmeringskort i en ordning som motsvarar vägen figuren ska ta. När alla grupper är klara låter man figuren starta från start. Låt nu barnen i grupp 1, utifrån sin kodslinga och instruktioner, läsa koden och förflytta legofiguren till kort 1, läs ramsan tillsammans, grupp 2 vidare till kort 2, läs fortsättning på ramsan osv.
  5. Aktivitet 3: Lägg ut ramsan (korten) i rätt ordning och läs den tillsammans, använd gärna rörelser till. Blanda korten och lägg ut dem på programmeringsmattan. Låt nu barnen, en i taget eller gruppvis, lägga ut programmeringskort till den ordning de tycker är den kronologiska. Låt en figur för
  6. Utvärdering: Avsluta varje aktivitet med ett gemensamt "snack", Vad var bra? och Vad var mindre bra? Vad kan bli bättre? Låt barnen välja emojis och låt dem få förklara varför de valde just den känslan

Tips!

Aktiviteterna kan med fördel delas upp under en dag med naturliga avbrott för frukt, lunch och utevistelse. Alternativt kan du dela upp "Rim och rams-programmeringen" under flera dagar.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev