8

Duplo

Aktivitet 8

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Instruktioner

Idag ska barnen programmera varandra, men denna gång med Duplo eller Lego. Starta lektionen med att titta på tredje avsnittet av Kodpedagogerna.

Prata om de olika positionsorden, över, under, bredvid och så vidare och förklara aktiviteten. Ta gärna hjälp av ett barn för att konkret visa hur. Välj Duplobitar, storlek och antal efter barnens nivå. Här är det viktigt att repetera att en dator inte kan ställa frågor, inte ta egna initiativ utan bara följa instruktioner.

Aktiviteten:
Barnen ska vara två och två med förutbestämt antal Duplobitar i dubbel uppsättning. De ska nu sitta rygg mot rygg eller med en skärm mellan sig. Den ”programmerande” eleven ska konstruera ett bygge av Duplobitarna och sedan förklara för den andra eleven (datorn) hur bitarna ska sitta ihop.
När barnen testat detta en gång så byter de uppgifter. 
Alltefter som de klarar uppgifterna kan de få fler och fler bitar att bygga med och därmed svårare uppgifter. Eftersom Duplobitar har väldigt olika storlek och form kan man ha lättare eller svårare svårighetsgrad. Det vill säga större bitar kan göra att det är svårare att förklara en exakt position för bygget.

När barnen är klara kan det vara bra med en gemensam avslutning där ni pratar om hur det gick, vad som var svårt/lätt, hur man skulle kunna göra annorlunda och så vidare.
Fråga även eleverna om någon av deras ”datorer” frågade några frågor eller drog egna slutsatser?

20 min + reflektion

Lego/Duplo

Emojis för utvärdering
Emoji grön 1
Emoji grön 2

LPFÖ98

Utveckling och lärande
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor. (Sida 10)

Förberedelser

° Titta på Kodpedagogerna del 3.
° Ta fram Dupo/Lego och gärna förbereda att dela upp uppdelningen av bitar till varje grupp.
° Förbered par att arbeta i.

Arbetsgång

 1. Gemensam genomgång.
  Hur fungerar en dator? Kan inte tänka själv, inte ställa frågor, gör bara som instruktionen säger. Hur kodar en programmerare? Tydliga instruktioner.
  Berätta dagens aktiviteter.
 2. Titta på avsnittet från Kodpedagogerna.
 3. Dela in barnen i grupper om två.
 4. Dela ut Duplobitar till paren.
 5. Arbete i par - lättare/svårare uppgifter?
 6. Reflektion.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev