5

Favoritsak

Aktivitet 5

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Samarbete, Sekvens, Upprepning

Barnen berättar om en favoritsak!
Börja samlingen med att prata programmering och fråga om de minns vad vi gjorde sist. Samla sedan barnen kring programmeringsmattan.

Förklara mattan och repetera programmeringskorten och förklara att ni ska programmera figuren till fotografierna som finns utlagda i rutnätet. Därefter ska de få berätta om en favoritsak.

Aktiviteten:
Barnen ska nu i tur och ordning få lov att programmera figuren till sitt kort. Hjälp barnet att göra en plan och lägga ut programmeringskort i en sekvens genom att ställa frågor;
Var startar figuren? Vilken väg ska den ta för att komma till kortet? Hur ska vi börja? Vart ska den gå först och därefter osv? När koden är testad och fungerar låter vi figuren gå enligt den kodslinga barnet gjort.

När barnet sedan lyckats programmera figuren till sitt kort ska barnet få berätta om en favoritsak tex leksak, maträtt, lek, du bestämmer. Kanske ska barnen få välja en favoritsång som ni sjunger tillsammans.
Sedan är det nästa barns tur att programmera figuren till sin bild i rutnätet.

Denna aktivitet kan med fördel delas upp i flera pass, kanske med ett rörelsepass/utelek emellan. Bestäm vilka som får programmera innan utelek och vilka som programmerar efter. Detta för att alla ska få berätta och att alla orkar lyssna på varandra.

Tänk på:
Turtagning
Lyssna på varandra
Trygghet

Avsluta lektionen genom att samla barnen och utvärdera.

30 min + 30 min + reflektion

Programmeringsmatta, ex ett stort vitt papper med ett ritat rutnät. 15*15cm
Programmeringskort
Fotografier på barnen
Ett djur, legogubbe eller annat att programmera och flytta runt på rutnätet.

Emojis för utvärdering
Emoji rosa 1
Emoji rosa 2

LPFÖ98

Utveckling och lärande
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Förberedelser

° Förbered en programmeringsmatta med ett rutnät 10*10cm.
° Skriv ut bilder på barnen ev, laminera.
° Ta fram programmeringskorten.

Arbetsgång

 1. Samla barnen kring programmeringsmattan.
 2. Förklara mattan och repetera programmeringskorten och förklara att ni ska programmera figuren till korten som finns utlagda i rutnätet.
 3. Barnen ska nu i tur och ordning få lov att programmera figuren till sitt kort. När koden är testad och fungerar låter vi figuren gå enligt den kodslinga barnet gjort (med din hjälp). Ställ frågor till barnet, Var startar figuren? Vilken väg ska den ta för att komma till kortet? Hur ska vi börja? Vart ska den gå sedan osv?
 4. När barnet sedan lyckats programmera figuren till sitt kort ska barnet få berätta om en favoritsak tex leksak, maträtt, lek, du bestämmer. Kanske ska barnen få välja en favoritsång som ni sjunger tillsammans.
 5. Avsluta aktiviteten genom att samla barnen och utvärdera.
  ° Använd emojis för utvärdering!
  ° Repetera, vad betyder de olika emojisarna?
  * Låt barnen välja emoji.
  * Be barnen berätta varför de valt just den emojisen.

Specialpedagogiska tips!

Barn med särskilda behov av stöd har lättare för att bli distraherade av yttre stimuli (så som ljud, rörig miljö, mycket intryck). Arbeta gärna i mindre grupp då elever i behov av stöd är oftast lättare distraherade, har svårare att hålla fokus/koncentration.
De kan ha svårt för att vänta och ha mindre tålamod. Låt gärna barnen med behov av stöd få vara "exempel" för klassen och vara bland de första att prova övningarna. Berätta vilken turordning som gäller.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev