9

Koordinatsystem

Aktivitet 9

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Instruktioner

Koordinatsystem, en del av programmering. Idag ska barnen programmera varandra, men denna gång med koordinatsystem och legobitar.

Börja med att titta på fjärde avsnittet av Kodpedagogerna.


Samlas sedan på mattan där du noggrant förklarar vad ett koordinatsystem är, hur det fungerar och hur man använder det. Förklara X- och Y-led, demonstrera hur de läser av koordinaten och förklarar var dem ligger. Gör ett exempel tillsammans med ett barn i gruppen. Ofta kan det vara svårt att förstå koordinatsystem, men när det väl avkodats så är det mycket lättare.

Aktiviteten: Barnen blir sedan indelade i par och har ett antal legobitar i dubbel uppsättning. Barnen ska nu sitta rygg mot rygg eller med en skärm mellan sig. Det ”programmerande” barnet ska lägga ut sina legobitar i sitt koordinatsystem och sedan ska hen förklara för den andra vart dem ligger. De ska förklara genom att använda legobitens koordinater i x- och y-led, exempelvis: ”Min första legobit ligger på x4 och y3.”. Då ska den andra eleven också lägga sin legobit där. När alla legobitar är förklarade och utlagda ska eleverna jämföra och ”rätta”.

Avsluta lektionen med en gemensam samling och prata om vad som var svårt och lätt.

40 min

Rekommenderas från 4-5 år
Utskrivet koordinatsystem
Lego/Duplobitar

Emojis för utvärdering
Emoji blå 1
Emoji blå 2

LPFÖ98

Utveckling och lärande
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, (Sida 9)
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, (Sida 10)
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 10 (Sida 10)
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. (Sida 10)

Förberedelser

° Se fjärde avsnittet av Kodpedagogerna.
° Skriv ut ett koordinatsystem per barn.
° Ha färdiga par/grupper.
° Plocka fram legobitar till varje elevgrupp.

Arbetsgång

  1. Samling och prat om programmering.
  2. Titta på Kodpedagogerna avsnitt fyra.
  3. Förklara koordinatsystem förklara dagens aktivitet.
  4. Dela in i par, dela ut duplo och låt barnen programmera varandra.
  5. Samlas för reflektion. Låt barnen välja emojis som de tycker passar till dagens aktivitet.

Specialpedagogiska tips!

Svårt att vänta och mindre tålamod?
Låt gärna barnen med behov få vara "exempel" för klassen och vara bland de första att prova övningarna (som t.e.x. assisterande "hjälppedagoger"). Se till att förbereda extra uppgifter med syfte att bibehålla motivationen, som ofta tryter om intresse och fokus ändras.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev