2

Lek robot

Aktivitet 2

Analog programmering, Datalogiskt tänkande

Dagens aktivitet handlar om att lära känna programmeringskorten samt att utföra en sekvens tillsammans.

Vi börjar med att repetera det vi pratade om på förra samlingen. Programmering vad är det? Var finns programmering? Vi försöker än en gång att förstå vad som är programmerat på förskolan, i hemmet och ute i samhället. Låt barnen komma med tankar om programmerade saker. Vill du kan du använda bildspelet med olika bilder på programmerade saker.

Berätta att en dator/robot inte kan tänka själv, inte ta egna initiativ, inte ställa frågor utan bara gör det som programmeraren säger åt datorn/roboten att göra. En dator följer instruktioner.

När samtalet om programmering känns färdigt så är det dags att ta plocka fram programmeringskorten. Du lägger ut några i taget. Prata om vad de olika pilarna betyder och därefter vilka rörelser som hör till rörelsekorten.

Aktiviteten:
Sätt upp en sekvens (kodslinga), ex gå framåt, bakåt, hoppa, gå framåt, snurra, med hjälp av programmeringskorten och som alla kan se. Nu ska barnen, en och en, förvandlas till en robot (du är den magiska förvandlaren). Sedan ska ni tillsammans utföra en sekvensen (rörelserna) med dig som ledare.

Fler moment:
° Avancera genom att lägga på en siffra till en eller flera av korten i sekvensen, t ex gå 2 steg framåt, hoppa 4 gånger osv.
° Låt barnen programmera dig. Barnen bygger en kod och du utför rörelserna.

När ni lekt färdigt leken är det dags att återsamlas för reflektion om dagens aktivitet. Använd de färdiga emojisarna som finns att ladda ner. Förklara vad de olika ansiktsuttrycken betyder, du väljer själv hur många du vill använda och plocka fram. Låt sedan barnen få välja den emojis som de tycker passar bäst till dagens aktivitet. Sedan får barnen, i tur och ordning, berätta och förklara varför de valde just den.

Saker vi tränar i dagens aktivitet och när vi arbetar med programmering,
° Samarbete
° Turtagning
° Logiskt tänkande
° Matematik, räkna, siffror, lägesord och riktningar, matematikord
° Rörelse
° Utvärdering

30 min + reflektion

Programmeringskort
Programmeringskort

Emojis för utvärdering
Emoji rosa 1
Emoji rosa 2

LPFÖ98

Utveckling och lärande
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, (Sida 9)
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, (Sida 9)
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Sida 10)

Förberedelser

Skriv ut och laminera programmeringskorten.
Skriv ut och laminera emojisen (för reflektion).
De emojis du väljer att använda ska finnas i lika många exemplar som du har barn i gruppen.

Arbetsgång

 1. Börja med en samling där ni pratar om programmering. Vad är programmerat? På förskolan, hemmet och samhället?
 2. Ta fram programmeringskorten och gå igenom vad de olika pilarna och rörelsekorten betyder.
 3. Aktivitet: Låt barnen förvandlas till robotar och tillsammans utför ni en sekvens som du bestämmer.
 4. Ev. Låt barnen programmera dig.
 5. Avsluta aktiviteten genom att samla barnen och utvärdera.
  ° Använd emojis för utvärdering!
  ° Repetera, vad betyder de olika emojisarna?
  ° Låt barnen välja emoji.
  ° Be barnen berätta varför de valt just den emojisen.

Specialpedagogiska tips!

Barn med olika typer av svårigheter har ofta svårt att vänta och har mindre tålamod. Låt gärna barnen med sådana behov få vara "exempel" för klassen och vara bland de första att prova övningarna (som t.e.x. assisterande "hjälppedagoger").

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev