3

Mönster

Aktivitet 3

Analog programmering, Datalogiskt tänkande

Denna lektion går ut på att barnen ska skapa mönster med bilder. Vad är ett mönster? Förklara vad ett mönster är och titta på vilka mönster som finns på barnens kläder. Vilka mönster hittar vi på förskolan? Titta gärna på bilderna i presentationen där det finns olika djur med olika mönster. Finns det fler djur som har olika mönster? Låt barnen komma med förslag på djur och mönster.

Nu till aktiviteten, vi använder oss av bilder och med dessa skapar olika mönster. Använd de utskrivna bilderna för att skapa mönster eller använd annat material som finns på förskolan. Du kan börja med att lägga ut en början med två olika bilder och fråga dem vilken som kommer därefter. Bygg sedan på med tre olika bilder, sedan fyra och så vidare. Till sist kan barnen själv skapa mönster åt varandra.

Kodpedagogerna har gjort ett avsnitt om mönster och upprepning, i det fallet var det att bygga mönster i en hylla, men samma princip följs med bilderna.

Titta på avsnittet av Kodpedagogerna.

30 min

Bilder som kan användas för upprepning
Bilder
Bildkort
Bildkort

Bildspel (För att öppna filen - klicka på "Skrivskydd".)

LPFÖ98

Utveckling och lärande
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, (Sida 9)
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. (Sida 10)

Förberedelser

Skriv ut bilder som kan användas för upprepning.

Titta på presentationen med mönsterbilder.

Arbetsgång

 1. Gemensam samling där ni pratar om mönster.
 2. Se avsnitt 7 med Kodpedagogerna, Mönster och Upprepning.
 3. Mönsteraktivitet med bilder eller annat material som finns på förskolan.
 4. Låt barnen ge varandra mönsteruppgifter.
 5. Avsluta aktiviteten genom att samla barnen och utvärdera.
  ° Använd emojis för utvärdering!
  ° Repetera, vad betyder de olika emojisarna?
  ° Låt barnen välja emoji.
  ° Be barnen berätta varför de valt just den emojisen.

Specialpedagogiska tips!

Barn med särskilda behov har ofta en högre känslighet för yttre stimuli såsom ljud, stök, rörigt, mycket intryck.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev