4

Robotar

Aktivitet 4

Analog programmering, Datalogiskt tänkande

Denna lektion behöver man dela in barnen i grupper, minst två men inte fler än fyra barn i varje grupp.
Börja med att prata om vad de olika symbolerna (pilar, klappa, stampa osv) betyder, använd gärna siffror om barnen kan siffror.

Titta på andra avsnittet av Kodpedagogerna som handlar om just denna övning.

Aktiviteten:
Varje grupp behöver en uppsättning programmeringskort. Du som pedagog bestämmer om det ska vara med eller utan siffror för din grupp. Några av barnen förvandlas till robot och några av barnen är programmerare och bygger kod. Om man vill kan någon agera ”uppläsare”, det vill säga att den läser upp den färdiga koden för roboten.

Avsluta lektionen lektionen genom att samla alla elever och reflektera hur det gick. Använd emoji för reflektion.

30 min + reflektion

Projektor
Programmeringskort
Emoji för reflektionLPFÖ98

Utveckling och lärande
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, (Sida 9)
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, (Sida 10)
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Sida 10)

Förberedelser

Se till att ha programmeringskort laminerade till flera grupper
Programmeringskort

LÄGG TILL NYA RÖRELSEKORT

Förbered barngrupper om 2-4 stycken

Skriv ut och laminera utvärderingsemojis
Emoji gul1

Emoji gul2

Arbetsgång

 1. En gemensam samling där ni pratar om programmering. Repetera vad ni gjorde senast och var programmering finns. Kommer ni ihåg något som är programmerat? Förskola, hemmet och i samhället.
 2. Se avsnitt 2 av Kodpedagogerna.
 3. Dela in barnen i grupper och dela ut programmeringskorten.
 4. Låt barnen programmera varandra. En är robot och en är programmerare som lägger ut korten i en sekvens, rad. Läs upp koden och låt roboten utföra koden. Kom ihåg att en dator kan inte ställa några frågor.
 5. Avsluta aktiviteten genom att samla alla elever och utvärdera hur det gick, fråga t.ex.
  Blev ni kodade så ni krockade med något?
  Var det kul?
  Gjorde roboten som den skulle?

Specialpedagogiska tips!

Barn med särskilda behov kan ha en högre stresskänslighet.
Många barn med särskilda behov har svårt för motgångar och kravställning. Ge barnen förutsättningar för att lyckas. Detta genom att minska press, stress och därmed låsningar, lägg mer fokus på ett lustbetonat, där eleven "lär sig under processen" snarare än att ha resultatet som det primära fokuset.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev