10

Texelina

Aktivitet 10

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Instruktioner, Loop, Samarbete, Sekvens

Denna aktivitet kommer snart...

LPFÖ98

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev