Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
introGY | Zcooly Hack

Intro

✨Vi börjar med programmering i skolan. Skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen.

Några av de begrepp som vi kommer bekanta oss med är:
Sekvens: Är när vi skapar en kod steg-för-steg som har ett flöde, med en början och ett slut.
Repetition: Är en kod som har en början och slut, men som upprepas mer än en gång. Detta kan också kallas för loop.
Villkor: Är en kod som har ett flöde med olika val i koden.

I GY 2011 (sida 6) står det att skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället.
Det står också att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. (Sida 7, GY 2011)

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev