2

Kod i Python

Lektion 2

Listor, Medelvärde, Python, Textprogrammering

Vi kommer denna lektion testa ren textbaserad programmering i språket Python. Då språket är ganska likt JavaScript kommer du känna igen dig trots vissa skillnader.

Detta programspråk är synnerligen bra att använda vid matematiska beräkningar därför berör vi just detta.

Då språket är ett nytt kommer vi initialt inte göra för komplexa program.

1 timme

Du som lärare kan med fördel skaffa ett konto på https://repl.it (länk nedan), använd då ditt mail från arbetet.
https://repl.it/
Python lektion 1
eleverna kommer kunna arbeta direkt här i Hackportalen. När eleverna som inte är inloggade vill spara sina koder får de kopiera texten och klippa in i dokument.

GY2011

Matematik
  • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  • Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.
  • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev