3

Summering av lista i Python

Lektion 3


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/lektion.php on line 88

I förra lektionen gick igenom lite om listor och hur vi kunde kolla olika värden på dessa.
Denna lektion ska vi läsa oss att summera en lista med tal om vi jobbar i ett programspråk som inte har funktionen redan inbyggd.

1 timme

Du som lärare kan med fördel skaffa ett konto på https://repl.it (länk nedan), använd då ditt mail från arbetet.
https://repl.it/
Python lektion 2
eleverna kommer kunna arbeta direkt här i Hackportalen. När eleverna som inte är inloggade vill spara sina koder får de kopiera texten och klippa in i dokument.

GY2011

Matematik
  • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  • Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Skriv i simulatorn nedan samtidigt som du titta på filmen.
  2. Pausa och spola tillbaka filmen vid behov

Tips!

Testa att lägga in både negativa tal och tal i bråk/decimalform i er lista.
Negativa tal skrivs -4
Decimaltal skrivs 3.5 (OBS punkt, inte kommatecken)
Bråktal skrivs 2/5

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev