4

Median i Python

Lektion 4

Heltal, Listor, Median, Negativa tal, Python, Sortering

I förra lektionen lärde vi oss att summera talen i en lista, det behövde in vara heltal utan vi kan jobba med såväl decimaltal som bråk och negativa tal.

1 timme

Du som lärare kan med fördel skaffa ett konto på https://repl.it (länk nedan), använd då ditt mail från arbetet.
https://repl.it/
Python lektion 3
eleverna kommer kunna arbeta direkt här i Hackportalen. När eleverna som inte är inloggade vill spara sina koder får de kopiera texten och klippa in i dokument.

GY2011

Matematik
  • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Skriv i simulatorn nedan samtidigt som du titta på filmen.
  2. Pausa och spola tillbaka filmen vid behov.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev