1

Sekvens, repetition och villkor

Lektion 1

Grundstenar, Repetition, Sekvens, Villkor

Eleverna får under denna lektion, beroende på förkunskaper, bekanta sig med, öva eller repetera grunderna i hur ett program är uppbyggt.
De arbetar med sekvens, repetition och villkor enligt den ordningen.
Sekvens är delar i ett program som sker steg för steg, från början till slut, i en viss ordning.
Repetion är delar i ett program som upprepas. De kan upprepas för alltid eller ett bestämt antal gånger. Kan också kallas loop eller iteration.
Villkor är när något ska ske i programmet bara om en vissa fall. T ex om en knapp trycks. Annars kanske något annat sker.

I kommande lektioner får eleverna fördjupa sina kunskaper utifrån dessa tre grundstenar, t ex genom att kombinera dem eller att ha flera stycken i samma program.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

GY2011

Matematik
  • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler, såväl med som utan symbolhanterande verktyg.

Förberedelser

Titta igenom de färdiga ikoner en microbit har på makecode.microbit.org

Arbetsgång

  1. Presentera microbit med stöd av bildspel.
  2. Visa och förklara editorn.
  3. Arbeta med uppdragen.
  4. Dokumentera.
  5. Diskutera.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev