Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Intro | Zcooly Hack

Intro

Vi börjar med programmering i skolan. Skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen. Undervisningen i grundskolan behöver därför vara planerad och utgå ifrån läroplanen och kursplaner. Programmering har införts som ett inslag i ämnena matematik, samhällskunskap och teknik. Det omfattar bland annat att skriva kod, men även vidare perspektiv som kreativt skapande, problemlösning, styrning, simulering samt demokratiska dimensioner. Målet är att vi ska lära oss grunderna i programmering och kunna implementera dessa i våra olika skolämnen, så programmering inte står för sig själv som ett eget ämne, utan det är ett verktyg för vår undervisning, för ett roligt lärande.

Några av de begrepp som vi kommer bekanta oss med är:
Sekvens: Är när vi skapar en kod steg-för-steg som har ett flöde, med en början och ett slut.
Repetition: Är en kod som har en början och slut, men som upprepas mer än en gång. Detta kan också kallas för loop.
Villkor: Är en kod som har ett flöde med olika val i koden.

Den tidsåtgång vi på Zcooly skrivit är genomsnittstider, vissa elever/klasser behöver mer tid per uppgift och andra mindre. Det finns elever som hinner 4-5 uppgifter på en lektion och det finns dem som inte hinner mer än en. De elever som är snabba kan alltid göra mer genom att lägga till bakgrund eller måla om figuren. De kan försöka göra koden på ett annat sätt, kanske förkorta den? Dessutom är dessa elever fantastiska på att hjälpa kompisar. Om du vill att de ska jobba på med uppgifterna i egen takt är ett annat tips att ha flera arbetsuppgifter utskrivna till eleverna. Vid de första tillfällena kan det vara bra att använda ScratchJR för att förklara och visa hur programmet fungerar och är uppbyggt.

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev