17

Göra ett val

Lektion 17

Blockprogrammering, Datalogiskt tänkande, Scratch jr

Göra ett val Övning 9 ej klar
Eleven ska nu få prova att programmera olika val. Det innebär att man programmerar parallella kodslingor som innebär att koden (objekten) kan ta olika vägar i projektet. Vi lägger också till att programmeringskoden gör så att projektet byter till ny bakgrundsbild, vi använder röda bakgrundsblock.
Börja genomgången med att prata om de olika sätten att bygga kod, om att göra val.
• Gå igenom gult startblock - ”rör vid annan figur”. • Visa hur man lägger till nya sidor i projektet.
• Gå igenom att varje ny sida i projektet har egna objekt som ska programmeras, inget följer med från tidigare bakgrund.
• Visa hur man kopierar kod mellan objekt. • Gå igenom hur man kan använda de röda
bakgrundsblock som det är en bakgrundsbild på. • Repetera de lila utseendeblock.

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev