16

Göra ett val

Lektion 16

App, Blockprogrammering, Datalogiskt tänkande, Instruktioner, Regler, Scratch jr

Kommer snart

1 timma

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev