Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Kommunikation | Zcooly Hack

Kommunikation

Hur fungerar sökmotorer, sociala medier och vad är Fake news?

I tema Kommunikation ska vi skapa grundkunskaper och förutsättningar för att eleverna ska förstå vad en microbit kan göra och vad den har för egenskaper. Vi vill också att eleverna ska förstå sin kommunikativa och digitala omgivning vilket är varför vi kallar temat för ”Kommunikation”.

Kommunikation innefattar en handledning till pedagoger, lektioner med elevuppdrag, koppling till kursplan och utvärderingsformulär för eleverna. Under temats gång finns det lektioner taggade med ”Normer och värden”, dessa lektioner är teorilektioner. Tanken är att försöka få eleverna att förstå fakta bakom till exempel sökmotorer, sociala medier och fake news. Vi vill att eleverna ska få goda kunskaper att förstå sin omgivning, med både möjligheter och begränsningar. Här tipsar vi också er pedagoger om verktyg som kan hjälpa er i er undervisning, även under andra lektioner.

Du är expert på dina elever vilket innebär att tiden kan komma att variera beroende på hur det brukar fungera i din klass. Denna lektion visar några sätt att koda på och vi är övertygade om att du och dina elever kommer på andra smarta koder tillsammans.

Att tänka på under temats gång:
Innan en lektionsstart är det bra om du som pedagog förbereder så att eleverna har någonstans att dokumentera. Vi har valt att eleverna ska dokumentera på det sätt som ni annars gör under era andra lektioner. Detta för att underlätta för dig som pedagog och för eleverna, på så vis får ni allt material samlat på samma ställe och det är enkelt att följa utvecklingen.

För att öppna en Hex.fil
1. Ladda hem Hex.fil från lektionen.
2. Öppna webbläsaren genom att trycka på makecode.microbit.org.
3. Välj "projekt" och tryck på "importera fil".
4. Välj den nedladdade filen och tryck "sätt igång".

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev