10

Blåsa och spräcka filterbubblor

Lektion 10

Digitala verktyg, Filterbubbla, Livsfrågor, Normer och värden, Regler, Samhällsfrågor, Sociala medier

Börja gärna lektionen med en praktisk övning, till exempel:

- Ändra något beteende på Facebook, t ex börja gilla kattbilder, och se hur ditt flöde förändras de kommande dagarna eller veckan. Eleverna kan också söka efter något i en sökmotor och upptäcka att detta påverkar flödet och annonser i andra sammanhang.

- Två elever söker på något med samma sökmotor eller youtube men på sina egna enheter och jämför sedan resultat. Vilken sorts sökningar ger mest olika resultat?

- Se vad som finns på instagrams sök/upptäck (förstoringsglaset). Där tipsas du om att följa sådant som är populärt just nu, vad dina vänner följer och likear, vad du sökt tidigare och vad som liknar det du redan följer och likear. Kan eleverna komma på någon mer faktor som spelar in?

För mer inspiration och tips på upplägg och övningar, se ”Programmera mera 2.0 - lektionstips”, avsnitt Sociala medier på UR Skola och sli.se.
Diskutera sedan algoritmer på internet och sociala medier utifrån hur ens världsbild påverkas

2 timmar

Svt-nyheter: Algoritmer på sociala medier kan vara avgörande i USA-valet

SLI.se:
Orka plugga: Källkritik - om digitala fotspår och filterbubblor

LGR11

Samhällskunskap
  • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar. (Sida 222)
  • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. (Sida 222)
Svenska
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (Sida 256)
  • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang. (Sida 257)

Förberedelser

Titta igenom filmerna och ta reda på i förväg vilka sociala medier som just dina elever använder sig av mest.

Arbetsgång

  1. Introduktion med praktisk övning, med stöd av Powerpoint-presentationen.
  2. Läs artiklar och se filmer.
  3. Diskutera artiklar och filmer.
  4. Avslutande diskussion.
  5. Eventuellt exit tickets.

Tips!

Frågeställningar som du kan använda i din undervisning:
- Vilka fördelar och nackdelar finns med algoritmer som styr vad vi ser på internet och sociala medier?
- Hur kan framtiden komma att se ut om denna utvecklingen ökar eller minskar?
- Vill vi bli serverade med sådant som vi enligt algoritmerna tror att vi gillar?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev