11

Fånga ägget

Lektion 11

Fånga ägget, Microbit, Slumpvis, Spel

Eleverna ska nu få skapa ett eget spel där de ska fånga en pixel (ägget) som dyker upp på slumpvis vald plats och sedan faller neråt. Visa gärna liknande spel på youtube, sök på t ex egg catcher.

När de väl skapat ett fungerande spel finns det många faktorer de kan ändra på för att göra spelet till sitt eget och kanske ännu roligare, till exempel äggets hastighet, eller;

- om även "din" pixel ska dyka upp på slumpvis plats varje gång ägget dyker upp
- om äggets hastighet ska accelerera efter ett antal gånger
- om ägget kanske ska falla uppåt istället.
- om ens score ska gå minus om ägget missas


Börja lektionen med att presentera Game-blocken. Dessa används nu för första gången och flera av dessa block kommer att användas på flera ställen. Slumpvisa tal hittas under blockkategorin Math.

🏅Eftersom detta är den sista lektionen i tema kommunikation så finns det möjlighet för dig som pedagog att dela ut diplom till dina elever. Detta behovet varierar beroende på elevgruppen du har.

2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Fånga ägget

Efter avslutat temaområde:
Diplom

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Teknik
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Testa att skapa ett eget fånga-ägget spel.

Arbetsgång

  1. Presentera spelet och Game-blocken.
  2. Genomför uppdrag.
  3. Dokumentera.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev