10

Hur fungerar en sökmotor?

Lektion 10

Digitala verktyg, Livsfrågor, Normer och värden, Regler, Samhällsfrågor, Sökmotor

Den här lektionen ska handla om att googla och söka information på nätet. Hur ska eleverna kunna veta vad de ska söka på för att få fram rätt information?
Detta behöver vi självklart prata med eleverna om, skapa en förståelse baserat på deras kunskap och förförståelse. Ett tips kan vara att påminna eleverna om att bara för att något hamnar överst i en sökning, behöver inte det betyda att det är det bästa resultatet.
Nämn då också de faktorer en sökmotor känner av. Det som räknas är till exempel vad du har sökt på innan och vilka sidor du har varit inne på tidigare. Varje gång du söker eller googlar på något så kommer de träffar högre upp, i listan över träffar, som mest liknar det du tidigare visat intresse för. Alltså alla klick och tryck räknas. Algoritmerna baseras inte på källkritik!

Fler tips när du ska leta information på en ny sida:
- Tänk igenom dina sökord, innan du söker.
- Kolla OM-sidan.
- Se över flera av länkarna som kommit upp i sökningen
- Googla om sidan, innan du öppnar länken.
- Titta igenom de markerade orden i sökningsresultatet.
- Kolla de relaterade sökningarna.

1-2 timmar

UR Skola:
 Hur vet du det?
 – Så googlar du

Socrative

Bildspel (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)


LGR11

Samhällsorienterande ämnen
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (Sida 191)
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang. (Sida 191)
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier. (Sida 191)
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg. (Sida 192)
Svenska
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (Sida 253)
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet. (Sida 254)
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. (Sida 254)
Teknik
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer. (Sida 254)

Förberedelser

Titta igenom filmen som du sedan kan visa för eleverna.
Fundera över vilka frågor du vill lyfta och diskutera, kanske de som vi föreslagit?

Skapa ett konto på Socrative
Ladda ner app och skapa sedan ett quiz som passar för din elevgrupp.

Arbetsgång

 1. Gör quiz med eleverna.
 2. Berätta om hur en sökmotor fungerar, med stöd av bildspelet.
 3. Visa film från UR Skola.
 4. Avsluta lektionen med exit ticket. Vilka faktorer känner en sökmotor av?

Tips!

Är detta något ni vill arbeta mer med? Lägg då in en extra lektion där eleverna får i uppdrag att söka på samma sak. Undersök sedan tillsammans om de fått samma resultat.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev