5

Klicka

Lektion 5

Diagram, Frekvenstabell, Klicka, Microbit, Tävla

Under denna lektion kommer eleverna att skapa en klicksensor. De ska börja med att skapa ett program som räknar antal klick.

Den här gången ska eleverna själva, eller tillsammans i klassen, göra en sammanställning i en frekvenstabell som beskriver hur många klick som varje elev i klassen fick.

När frekvenstabellen är klar ska eleverna använda den insamlade datan och skapa ett diagram. Du som pedagog bestämmer vilket diagram som passar bäst för din elevgrupp.

2-3 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Klicka

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
Svenska
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. (Sida 267)
Teknik
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 254)

Förberedelser

Testa gärna själv före lektionen att göra ett program som räknar klick. Det kan underlätta när du ska hjälpa eleverna sedan.

Skapa en digital klicktabell för eleverna eller skriv ut en klicktabell som kan användas under lektionen.

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Arbeta med uppdragen.
  3. Bearbeta datan.
  4. Diskussion.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev