6

Klicka och skicka

Lektion 6

Arbete i par, Microbit, Skicka meddelande, Ta emot meddelande

Under denna lektion får eleverna lära sig hur de programmerar sina mikrobits till att skicka meddelanden till varandra. Det går att se både avsändar- och en mottagar-microbit vid programmeringen, så de kan arbeta antingen i par eller enskilt med sina program. Men sista uppdragen ska genomföras i par.

För att skicka meddelanden mellan microbits används radio-funktionen. Glöm inte att fördela eleverna över de olika kanalerna! (”radio set group” och kan vara från 0-255).

Det blir också lite annorlunda nu i och med att det i varje program blir två delar, ett för avsändar-microbit och ett för mottagaren. Det är därför viktigt att de förstår upplägget i sitt program så att delarna inte blandas ihop.

Eleverna ska under denna lektion göra och genomföra en enkät där de undersöker varandras åsikt eller inställning till något. Där har du som lärare möjlighet att styra vad enkäterna ska handla om. Kanske något eleverna arbetar med i något ämne eller tema och där resultaten av enkäten kan sammanställas och behandlas. Och huruvida eleverna ska ställa frågorna till fler än bara den klasskamrat de arbetar i par med. Eller så låter du eleverna skapa och utföra enkäterna helt fritt.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Klicka och skicka

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Teknik
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Fundera över fördelningen i klassen, de ska arbeta två och två. Kanske ska eleverna också fördelas på mindre grupper?

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Arbeta med uppdragen.
  3. Genomför enkät.
  4. Dokumentera.

Tips!

Tänk på att fördela eleverna över de olika kanalerna när de programmerar!

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev