7

Klicka och skicka

Lektion 7

Arbete i par, Microbit, Skicka meddelande, Ta emot meddelande

Under denna lektion får eleverna lära sig hur de programmerar sina microbits till att skicka meddelanden till varandra. Eftersom det här kräver en microbit för att skicka och en microbit för att ta emot meddelande så ska eleverna den här lektionen arbeta i par. De ska dessutom genomföra uppdragen tillsammans när deras microbits är programmerade. Dela gärna upp eleverna så att du har par klara när lektionen startar.

För att skicka meddelanden mellan microbits används radio-funktionen.
Det är viktigt att tydligt förklara för eleverna att det i varje program blir två delar, ett för att skicka meddelande och ett för att ta emot.

Eleverna ska under denna lektion göra och genomföra en undersökning där de undersöker varandras åsikt eller inställning till något. Där har du som lärare möjlighet att styra vad undersökningen ska handla om. En tanke kan vara att tillsammans skapa en ”mina klasskamrater”-bok. Låt alla i klassen komma på en fråga som de ställer till alla klasskamrater. Skapa gärna boken digitalt.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Klicka och skicka

LGR11

Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. (Sida 284)

Förberedelser

Fundera över fördelningen i klassen, de ska arbeta två och två. Kanske ska eleverna också fördelas på mindre grupper?

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Arbeta med uppdragen.
  3. Dokumentera.
  4. Diskussion.

Tips!

1. Tänk på att fördela eleverna över de olika kanalerna när de programmerar!

2. Några frågor till klasskamrat-bok:

Hur är en bra kompis?
 Vilken är din favoritmat?
 Vad gillar du bäst sött, surt eller salt?

Apptips: Book Creator, Story Creator, My Story Book.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev