5

Klicksensor

Lektion 5

Diagram, Frekvenstabell, Klicka, Microbit, Tävla

Under denna lektion kommer eleverna att skapa en klicksensor. De ska börja med att skapa ett program som räknar antal klick.

Den här gången ska eleverna själva, eller tillsammans i klassen, göra en sammanställning i en frekvenstabell som beskriver hur många klick som varje elev i klassen fick.

När frekvenstabellen är klar ska eleverna använda den insamlade datan och skapa ett diagram. Du som pedagog bestämmer vilket diagram som passar bäst för din elevgrupp.

2-3 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Klicka

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Tekinik
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Testa gärna själv före lektionen att göra ett program som räknar klick. Det kan underlätta när du ska hjälpa eleverna sedan.

Skriv gärna ut en klicktabell som eleverna kan använda sig av under lektionen. En klicktabell kan till exempel se ut såhär:

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Arbeta med uppdragen.
  3. Bearbeta datan.
  4. Diskussion.

.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev