1

Kommunicera med bilder

Lektion 1

Berättande, Bilder, Dokumentation, För alltid, Microbit

Den här lektionen syftar till att eleverna ska använda färdiga ikoner för att kommunicera en känsla och ett förlopp.

Börja gärna lektionen med att visa filmen om programmering för att få ett spännande startskott på temat kommunikation. Sedan går du igenom microbitens delar, hur de använder makecode.microbit.org och hur de överför en fil (se Kunskapslådan för mer info).

Eleverna ska använda de färdiga ikonerna hos microbiten och skriva kod så att displayen visar ett hjärta som pumpar. Efter det ska eleverna skapa en serie av färdiga ikoner som visar deras egna känslor för dagen. Till dessa övningar ska de också måla eller skriva hur de tänkt och gjort. Med hjälp av det dokumentationsverktyg som läraren och eleverna är vana vid.

Många elever kommer säkert att vilja göra egna ikoner, vilket de kommer att få göra under nästa lektion. Låt dem under denna lektion ha fokus på att välja färdiga ikoner och skapa ett flöde mellan bilderna med lagom tidsintervall.

Avsluta lektionen med en gemensam diskussion om vad som var roligt/svårt/spännande med att programmera microbit generellt och/eller mer specifikt microbitens display.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
Bildspel (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)
makecode.microbit.org
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
Dokumentationsmaterial


Hex. -filer:
Kommunicera med bilder

LGR11

Bild
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (Sida 29)
Matematik
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
Svenska
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (Sida 254)
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg. (Sida 255)
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. (Sida 255)
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner. (Sida 255)
Teknik
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)

Förberedelser

Titta igenom de färdiga ikoner en microbit har.
Kodning - en film om programmering (16 min.)

Arbetsgång

 1. Visa kortfilm.
 2. Presentera microbit med stöd av bildspelet.
 3. Arbeta med uppdragen.
 4. Dokumentera.
 5. Diskutera.

Tips!

Ändra språk till svenska, om det blir lättare att förstå för eleverna. Du hittar det under det lilla kugghjulet uppe till höger.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev