1

Kommunicera med bilder

Lektion 1

Berättande, Bilder, Dokumentation, För alltid, Microbit

Denna lektion syftar till att eleverna ska använda färdiga ikoner för att kommunicera en känsla och ett skeende.

Det kan vara bra att du som pedagog tittar igenom kodverktyget själv innan, så att du kommer ihåg vilka olika bilder/ikoner som finns att tillgå.

Börja gärna lektionen med att visa filmen om programmering för att få ett spännande startskott på temat kommunikation. Sedan går du igenom microbitens delar, hur de använder makecode.microbit.org och hur de överför en fil (se Kunskapslådan för mer info).

Eleverna ska använda de färdiga ikonerna hos microbiten och skriva kod så att displayen visar ett hjärta som pumpar. Efter det ska eleverna skapa en serie av färdiga ikoner som visar deras egna känslor för dagen. Till dessa övningar ska de också måla eller skriva hur de tänkt och gjort. Med hjälp av det dokumentationsverktyg som läraren och eleverna är vana vid.

Många elever kommer säkert att vilja göra egna ikoner, det kommer de att få under nästa lektion. Låt dem under denna lektion ha fokus på att välja ikoner och skapa ett flöde mellan bilderna med lagom tidsintervall.

Avsluta lektionen med en gemensam diskussion om vad som var roligt och svårt med att programmera microbit generellt och microbitens display specifikt.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
Bildspel (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

LGR11

Bild
  • Presentationer av eget bildskapande. (Sida 30)
Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Svenska
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. (Sida 256)
Teknik
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Titta först igenom kodverktyget på makecode.microbit.org, så att du kommer ihåg vilka olika ikoner som finns att välja på.

Kolla på filmen ”Kodning – en film om programmering” (16 min) kunskapsmedia.se/kodning.html

Arbetsgång

  1. Visa kortfilm.
  2. Presentera microbit med stöd av bildspelet.
  3. Arbeta med uppdragen.
  4. Dokumentera.
  5. Diskutera.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev