1

Kommunicera med bilder

Lektion 1

Berättande, Bilder, Dokumentation, För alltid, Microbit

Den här lektionen syftar till att eleverna ska använda färdiga ikoner för att kommunicera en känsla och ett förlopp.

Börja gärna lektionen med att visa filmen om "Kodning - en film om programmering" för att få ett spännande startskott på temat kommunikation. Sedan går du igenom microbitens delar, hur de använder makecode.microbit.org och hur de överför en fil (se Kunskapslådan för mer info).

Eleverna ska använda de färdiga ikonerna hos microbiten och skriva kod så att displayen visar ett hjärta som pumpar. Efter det ska eleverna skapa en serie av färdiga ikoner som visar deras egna känslor för dagen. Till dessa övningar ska de också måla eller skriva hur de tänkt och gjort. Med hjälp av det dokumentationsverktyg som läraren och eleverna är vana vid.

Många elever kommer säkert att vilja göra egna ikoner, vilket de kommer att få göra under nästa lektion. Låt dem under denna lektion ha fokus på att välja färdiga ikoner och skapa ett flöde mellan bilderna med lagom tidsintervall.

Avsluta lektionen med en gemensam diskussion om vad som var roligt/svårt/spännande med att programmera microbit generellt och/eller mer specifikt microbitens display.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
Bildspel (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)
makecode.microbit.org
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier
Dokumentationsmaterial


Hex. -filer:
Kommunicera med bilder

LGR11

Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 29)
Matematik
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Svenska
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. (Sida 253)
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg. (Sida 253)
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (Sida 253)
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. (Sida 253)
Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. (Sida 284)

Förberedelser

Titta först igenom kodverktyget på makecode.microbit.org, så att du kommer ihåg vilka olika ikoner som finns att välja på.

Titta på filmen ”Kodning – en film om programmering” kunskapsmedia.se/kodning.html

Se filmen på SLI.se:
Kodning - en film om programmering (16 min.)

Arbetsgång

 1. Visa kortfilm.
 2. Presentera microbit med stöd av bildspelet.
 3. Arbeta med uppdragen.
 4. Dokumentera.
 5. Diskutera.

Tips!

Ändra språk till svenska, om det blir lättare att förstå för eleverna. Du hittar det under det lilla kugghjulet uppe till höger.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev