4

Kommunicera på sociala medier

Lektion 4

Digitala verktyg, Livsfrågor, Normer och värden, Regler, Samhällsfrågor, Sociala medier

Eftersom det här är tema kommunikation är det även betydelsefullt att diskutera hur eleverna kommunicerar på sociala medier.
"Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt" (Sida 9, Lgr 11).

Börja lektionen med att prata om vänskap och om hur vi bemöter varandra. Förklara sedan för eleverna att en person som blir retad och sårad, aldrig glömmer smärtan helt och hållet. Ta fram ett nytt papper, knyckla ihop pappret till en liten boll framför eleverna. När pappret är helt hopskrynklat ber du en av eleverna att försöka räta ut pappret igen för att se vad som händer. Tillsammans kan ni nu konstatera att det pappret aldrig kan bli lika slätt som ett oanvänt papper. Beskriv igen då hur det är med oss människor, man glömmer aldrig de gånger då man blivit retad och sårad – det fastnar i minnet. Diskutera vikten av att vi alltid är snälla mot varandra och att det är betydelsefullt även på nätet.


Under den här lektionen fokuserar vi på diskussion och att alla elever ska få möjlighet att delta. Du kan använda dig av ett digitalt verktyg så allas åsikter kommer fram i diskussionen avidentifierat om så önskas.

Undersökningen på Kahoot har frågeställningarna:
1. Vilka kan se det du skriver, gillar eller delar?
2. Tänker du på hur du uttrycker dig när du skriver på sociala medier?
3. Skulle du kunna säga det du skriver?
Avsluta gärna lektionen med en exit ticket.

LGR11

Samhällsorienterande ämne
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. (Sida 221)
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. (Sida 221)
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. (Sida 221)
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel. (Sida 221)
Svenska
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner. (Sida 255)
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang. (Sida 255)
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. (Sida 255)
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. (Sida 256)
Teknik
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer. (Sida 285)

Förberedelser

Titta igenom filmen som du ska visa för eleverna.

Skapa ett konto på Kahoot, genom att klicka här

På Kahoot finns det en undersökning klar för er att använda.
1. Anpassar du ditt beteende efter vilka som kan se det du skriver, gillar eller delar?

2. Uttrycker du mer eller mindre av dig själv i sociala medier än irl?

3. Skulle du kunna säga det du skriver?

Kahoot - Sociala medier

Önskar du så skapar du en egen och använder.

Arbetsgång

 1. Papper - diskussion.
 2. UR Skola - Är det sant? Tjejer och killar i media.
 3. Kahoot - diskussion.
 4. Exit ticket.
  Exempel på fråga: Vad tar du med dig från den här lektionen?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev