4

Kommunicera på sociala medier

Lektion 4

Digitala verktyg, Livsfrågor, Normer och värden, Regler, Samhällsfrågor, Sociala medier

Eftersom det här är tema kommunikation är det även betydelsefullt att diskutera hur eleverna kommunicerar på sociala medier.
"Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt" (Sida 9, Lgr 11).

Börja lektionen med att prata om vänskap och om hur vi bemöter varandra. Förklara sedan för eleverna att en person som blir retad och sårad, aldrig glömmer smärtan helt och hållet. Ta fram ett nytt papper, knyckla ihop pappret till en liten boll framför eleverna. När pappret är helt hopskrynklat ber du en av eleverna att försöka räta ut pappret igen för att se vad som händer. Tillsammans kan ni nu konstatera att det pappret aldrig kan bli lika slätt som ett oanvänt papper. Beskriv igen då hur det är med oss människor, man glömmer aldrig de gånger då man blivit retad och sårad – det fastnar i minnet. Diskutera vikten av att vi alltid är snälla mot varandra och att det är betydelsefullt även på nätet.


Under den här lektionen fokuserar vi på diskussion och att alla elever ska få möjlighet att delta. Du kan använda dig av ett digitalt verktyg så allas åsikter kommer fram i diskussionen avidentifierat om så önskas.

Undersökningen på Kahoot har frågeställningarna:
1. Vilka kan se det du skriver, gillar eller delar?
2. Tänker du på hur du uttrycker dig när du skriver på sociala medier? 
3. Skulle du kunna säga det du skriver?
 Avsluta gärna lektionen med en exit ticket.

LGR11

Samhällsorienterande ämnen
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (Sida 191)
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang. (Sida 191)
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier. (Sida 191)
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg. (Sida 192)
Svenska
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (Sida 253)
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet. (Sida 254)
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. (Sida 254)
Teknik
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer. (Sida 284)

Förberedelser

Titta igenom filmen som du ska visa för eleverna.

Skapa ett konto på Kahoot, genom att klicka här

På Kahoot finns det en undersökning klar för er att använda.
1. Anpassar du ditt beteende efter vilka som kan se det du skriver, gillar eller delar?

2. Uttrycker du mer eller mindre av dig själv i sociala medier än irl?

3. Skulle du kunna säga det du skriver?

Kahoot - Sociala medier

Önskar du så skapar du en egen Kahoot och använder.

Arbetsgång

 1. Introduktion med papper - demonstration och diskussion.
 2. Visa film.
 3. Kahoot - diskussion.
 4. Exit ticket.
  
Exempel på fråga:
 Vad tar du med dig från den här lektionen?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev