11

Presentera det du lärt dig

Lektion 11

Presentation, Scratch

Den här lektionen får eleverna möjlighet att presentera det som de lärt sig under temat Kommunikation.

Fundera och reflektera är viktigt för att kunna knyta säcken på ett tema. Det ger dig som pedagog möjlighet att få ett vidare perspektiv på dina elevers kunskap.

Eleverna behöver ges tid till att fundera över vad de skulle vilja berätta. Ett tips kan vara att skriva ner tre bra-saker och sedan låta de prata med varandra i en mindre grupp om vad de har skrivit. Det kan vara bra att
ge eleverna möjligheten att tänka tillsammans och på så vis individuellt komma fram till vad de vill berätta om.

Nu ska eleverna berätta om vad de har lärt sig under temat kommunikation. Till detta använder de Scratch.

Låt de skissa upp sin idé innan eleverna börjar programmera i Scratch.
Det sista de gör innan de ska presentera sin programmerade presentation är att de ska testa igenom den för sig själva eller för en klasskamrat. Allt för att eleven ska känna sig så säker och trygg som möjligt.

🏅 Eftersom detta är den sista lektionen i tema kommunikation så finns det också möjlighet för dig som pedagog att dela ut diplom till dina elever.

1-2 timmar

Projektor - Visa gärna något exempel från tidigare uppdrag för eleverna. På så vis kan eleverna få lite påminnelse om Scratch
Digitala enheter som ska användas
Scratch

Efter avslutat temaområde:
Diplom

LGR11

Teknik
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
Bild
  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. (Sida 29)

Förberedelser

Titta igenom funktionerna i Scratch. För att titta på möjligheterna som finns för eleverna att presentera något i Scratch.

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Skriv ner tre tankar.
  3. Diskussion i mindre grupp.
  4. Skissa idé.
  5. Programmera.
  6. Individuell genomgång av presentation med pedagog eller klasskamrat.
  7. Presentation.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev