11

Presentera det du lärt dig

Lektion 11

Presentation, Scratch jr

Den här lektionen får eleverna möjlighet att presentera det som de lärt sig under temat Kommunikation.
Fundera och reflektera är viktigt för att kunna knyta ihop säcken efter ett tema. Det ger dig som pedagog möjlighet att få ett vidare perspektiv på dina elevers kunskap.

Eleverna behöver ges tid till att fundera över vad de har lärt sig. Ett tips kan vara att skriva ner tre bra-saker och sedan låta de prata med varandra i en mindre grupp. Det kan vara bra att ge eleverna möjligheten att tänka tillsammans och på så vis individuellt komma fram till vad de vill berätta om.

Nu ska eleverna berätta om vad de har lärt sig under temat kommunikation. Till detta använder de Scratch jr. Låt eleverna skissa upp sin idé innan de börjar programmera i Scratch jr.

Innan de ska presentera sin programmerade presentation är det viktigt att de förbereder sig. Se till att de provar presentationen för sig själv och för en klasskamrat för att se så att alla funktioner/knapptryck fungerar som det ska. Allt för att eleven ska känna sig så säker och trygg som möjligt.

🏅 Eftersom detta är den sista lektionen i tema kommunikation så finns det också möjlighet för dig som pedagog att dela ut diplom till dina elever.

1-2 timmar

Projektor - Visa gärna något exempel från tidigare uppdrag för eleverna. På så vis kan eleverna få lite påminnelse om Scratch jr.
Digitala enheter som ska användas
Scratch jr

Efter avslutat temaområde:
Diplom

LGR11

Bild
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 29)
Matematik
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Teknik
 • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)

Förberedelser

Titta gärna igenom funktionerna i Scratch jr. För att titta på möjligheterna som finns för eleverna att presentera något i Scratch jr.

Arbetsgång

 1. Presentera lektionens uppdrag.
 2. Skriv ner tre tankar.
 3. Diskussion i mindre grupp.
 4. Låt eleverna skissa sin idé.
 5. Programmera.
 6. Individuell genomgång av presentation med pedagog eller klasskamrat.
 7. Presentation.
 8. Utvärdering av tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev