9

Programmera i text

Lektion 9

JavaScript, Microbit, Textprogrammering

Nu ska eleverna få testa att skriva textprogrammering.
Eleverna kommer att få bekanta sig mer med if-satser. I lektion 8 var villkoret för if-satsen att mottagar-microbit skulle få ett meddelande av avsändaren, då visades en pil åt något håll. Nu blir det inledningsvis något mer abstrakt då vi introducerar begreppet true. Vi börjar därför med att programkoden, när de växlar från block till JavaScript, ska bli så kort och koncis som möjligt.
Tänk på att eleverna måste radera för alltid-blocket, annars följer det med i programmet när de växlar över till JavaScript och kan förvirra.
Vid uppdrag 4 så blir det parenteser i parenteser. Detta är bra att hålla ögonen på om eleverna missar.
Eleverna behöver inte föra över programmen i uppdrag 1-3 till sin microbit. Först i uppdrag 4 ska knapparna användas. Programmet i uppdrag 4 fungerar inte i editorn så detta måste föras över till en microbit.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Programmera i text - JavaScript

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Teknik
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Testa att skapa egna ikoner och text som rör sig över displayen.

Arbetsgång

  1. Repetera if-sats och introducera true.
  2. Genomför uppdrag. Block & JavaScript.
  3. Dokumentera.
  4. Repetera genom att skriva nyckelorden på tavlan eller visa och arbeta med programkoden via projektor.

Tips!

Det är nu väldigt noga med punkter, gemener och versaler!

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev