8

Radiostyrd klasskamrat

Lektion 8

Arbete i par, Microbit, Radio, Skicka meddelande, Ta emot meddelande

Under denna lektion ska eleverna använda microbits radiofunktion. Denna gång för att skapa ett program där de styr varandras rörelse i rummet genom att skicka pilar från en microbit till den andra. 
De ska alltså arbeta i par vid tillämpningen av programmet men kan arbeta enskilt med att skapa det.

Precis som i lektion 6 ”Klicka och styr” går det att se både avsändar- och en mottagar-microbit vid programmeringen. Här används samma funktioner och block som i lektion 6, med tillägget att vi nu använder microbitens position som input.

Eleverna ska skicka meddelande som i mottagar-microbiten översätts till pilar i olika riktningar.

Dessutom använder de i detta program för första gången en if-sats. En if-sats utför en handling om villkoret för if-satsen uppfylls. T ex, ”om du gör dina läxor, då får du glass”. Förklara gärna för eleverna i början av lektionen hur en if-sats fungerar. Lägg gärna en del fokus och tid på att eleverna diskuterar och arbetar med sitt tillvägagångssätt med uppdragen när de styr varandra. De lär sig mycket på att kommunicera och förändra program och utförande.

2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Styr din klasskamrat

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Teknik
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Se över radio-blocken och dess funktioner.

Skicka meddelande - "On ", "Radio send number <3>"
Ta emot meddelande - "On radio received , "If = <3>", "Then", "Visa lysdioder"

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag, tydliggör en ”if-sats”.
  2. Programmera, enskilt.
  3. Testa program, i par.
  4. Dokumentera, enskilt.
  5. Diskussion.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev