2

Rörliga bilder och text

Lektion 2

Berättande, Bilder, Dokumentation, För alltid, Microbit

Under denna lektion ska eleverna börja med att skapa en serie av figurer som rör på sig eller rör sig över displayen.

När de har gjort klart första uppdragen är det dags att programmera sitt eget namn.

Efter det ska eleverna skapa en berättelse med hjälp av egna ikoner och eventuellt text som rör sig över displayen.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial


Hex.-filer:
Rörliga bilder och text

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 59)
Teknik
  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 284)
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. (Sida 284)

Förberedelser

Testa att skapa egna ikoner och text som rör sig över displayen.

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Arbeta med uppdragen.
  3. Dokumentera.
  4. Diskutera.

Tips!

Hitta gärna på ett tema som eleverna kan utgå ifrån i den avslutande mer fria uppdragen. Något aktuellt i omvärlden eller något ni arbetar med för tillfället i ett annat ämne. Då finns det möjlighet att jämföra olika sätt att göra bildserier på.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev