2

Rörliga bilder och text

Lektion 2

Bilder, Diskussion, Dokumentation, För alltid, Microbit

Under denna lektion ska eleverna börja med att programmera så att deras eget namn dyker upp.

När de har gjort klart första uppdragen är det dags att lära sig skapa egna figurer som rör sig eller glider fram över displayen.

Efter det ska eleverna skapa en berättelse med hjälp av egna ikoner och eventuellt text som rör sig över displayen.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
DokumentationsmaterialTesta att skapa egna ikoner och text som rör sig över displayen.

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
Svenska
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. (Sida 256)
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. (Sida 257)
Teknik
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. (Sida 285)

Förberedelser

Testa att skapa egna ikoner och text som rör sig över displayen.

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Arbeta med uppdragen.
  3. Dokumentera.
  4. Diskutera.

Tips!

Hitta gärna på ett tema som eleverna kan utgå ifrån i den avslutande mer fria uppdragen. Något aktuellt i omvärlden eller något ni arbetar med för tillfället i ett annat ämne. Då finns det möjlighet att jämföra olika sätt att göra bildserier på.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev