8

Sant eller falskt?

Lektion 8

Digitala verktyg, Livsfrågor, Normer och värden, Regler, Samhällsfrågor, Sant eller falskt

Under den senare halvan av 2010-talet började det talas om begreppet Fake News. Trots att fenomenet med påhittade nyheter och desinformation varit med människan sedan begynnelsen av romarriket, har begreppet nu fått en global betydelse.

Från etablerad "gammelmedia" till internet och tv-bolagens "breaking news". Falska nyheter har blivit ett sätt att påverka politiska val, att ljuga och hitta på för att vinna sympatier eller för att få en ekonomisk vinning.

Titta igenom Mediekompass framtagna koncept ”Hur vet man att det är sant? Kolla källan!”. Där finns enkäter, olika övningar och andra användbara frågeställningar. Titta igenom materialet och välj ut det som passar din elevgrupp.

Tips på frågor: 
Brukar ni vara ute på nätet? Vad brukar ni göra då?

Avsluta gärna med exit ticket.

Är detta något ni vill arbeta mer med? Lägg då in en extra lektion som kan handla om att eleverna ska skapa en egen falsk nyhet.

Kanske har det hittats en ny art? Eller är det så att alla som är födda 2007 måste färga håret i höstens trendigaste färg, grön? Låt fantasierna flöda! Eleverna kan sedan visa och berätta för sina klasskamrater deras falska nyhet.

LGR11

Samhällsorienterande ämnen
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. (Sida 221)
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. (Sida 221)
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. (Sida 221)
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel. (Sida 221)
Svenska
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner. (Sida 255)
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang. (Sida 255)
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. (Sida 255)
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet. (Sida 256)
Teknik
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer. (Sida 285)

Förberedelser

Fundera över var du tror att dina elever befinner sig i kunskapen om att tänka källkritiskt.

Arbetsgång

 1. UR Skola - Är det sant?
 2. Dokumentera elevernas tankar, individuellt eller i grupp.
 3. Exit ticket.
  Exempel på fråga: Kan du se på en sida om den är gjord för barn? Försök komma på tre saker och skriv ner dessa.

Tips!

Psst.. Vill ni vara med i en tävling och samtidigt lära er mer om reklam? Kika då in mediasmart!

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev