8

Sant eller falskt?

Lektion 8

Digitala verktyg, Livsfrågor, Normer och värden, Regler, Samhällsfrågor, Sant eller falskt

Under den senare halvan av 2010-talet började det talas om begreppet Fake News. Trots att fenomenet med påhittade nyheter och desinformation varit med människan sedan begynnelsen av romarriket, har begreppet nu fått en global betydelse.

Från etablerad "gammelmedia" till internet och tv-bolagens "breaking news". Falska nyheter har blivit ett sätt att påverka politiska val, att ljuga och hitta på för att vinna sympatier eller för att få en ekonomisk vinning.

Titta igenom Skolverket och Statens medieråds framtagna koncept ”Nosa på nätet”. Där finns lärarhandledning, en berättelse och användbara frågeställningar. Det finns även möjlighet att dela ut diplom till eleverna när de har gått igenom materialet och blivit ”Superundersökare”. Börja lektionen med att läsa berättelsen, eller kanske har du en annan berättelse som passar din elevgrupp bättre? Visa sedan avsnittet på UR Skola och diskutera med eleverna kring det som lyfts där, exempelvis ”superfrågorna”. 


Tips på frågor: 
Brukar ni vara ute på nätet? Vad brukar ni göra då?

Avsluta gärna med exit ticket.

Är detta något ni vill arbeta mer med? Lägg då in en extra lektion som kan handla om att eleverna ska skapa en egen falsk nyhet.

Kanske har det hittats en ny art? Eller är det så att alla som är födda 2007 måste färga håret i höstens trendigaste färg, grön? Låt fantasierna flöda! Eleverna kan sedan visa och berätta för sina klasskamrater deras falska nyhet.

LGR11

Samhällsorienterande ämnen
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (Sida 191)
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang. (Sida 191)
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier. (Sida 191)
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg. (Sida 192)
Svenska
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (Sida 253)
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet. (Sida 254)
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. (Sida 254)
Teknik
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer. (Sida 284)

Förberedelser

Fundera över var du tror att dina elever befinner sig i kunskapen om att tänka källkritiskt.

För dig som pedagog:
Video: Har jag något val?

Arbetsgång

 1. Nosa på Nätet – gå igenom det som din grupp behöver, läs kanske ett stycke eller hela berättelsen?
 2. UR Skola – Hur vet du det?
 3. Dokumentera elevernas tankar, individuellt eller i grupp.
 4. Exit ticket
.
  Exempel på fråga: 
Kan du se på en sida om den är gjord för barn? Försök komma på tre saker och skriv ner dessa.

Tips!

Psst.. Vill ni vara med i en tävling och samtidigt lära er mer om reklam? Kika då in mediasmart!

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev