4

Sociala medier – Vem är du, vad gör du?

Lektion 4

Digitala verktyg, Livsfrågor, Normer och värden, Regler, Samhällsfrågor, Sociala medier

Eftersom det här är Tema Kommunikation är det betydelsefullt att diskutera hur eleverna kommunicerar på sociala medier. Börja lektionen med att prata om vad vi visar upp i sociala medier och hur vi bemöter varandra där jämfört med irl.


Titta sedan på filmerna och diskutera dessa.

Genomför sedan frågeställningar på kahoot, på så vis kan även de som vill vara anonyma påverka den forsatta diskussionen. Vilka fler frågor och tankar kommer upp som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag?


Avsluta gärna lektionen med en exit ticket.

LGR11

Samhällskunskap
  • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar. (Sida 222)
  • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. (Sida 222)
Svenska
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (Sida 256)
  • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang. (Sida 257)

Förberedelser

Titta igenom filmen som du ska visa för eleverna.

Skapa ett konto på Kahoot, genom att klicka här

På Kahoot finns det en undersökning klar för er att använda.
1. Anpassar du ditt beteende efter vilka som kan se det du skriver, gillar eller delar?

2. Uttrycker du mer eller mindre av dig själv i sociala medier än irl?

3. Skulle du kunna säga det du skriver?

Kahoot - Sociala medier

Önskar du så skapar du en egen Kahoot och använder.

Arbetsgång

  1. Inledande diskussion.
  2. UR Skola.
  3. Kahoot - diskussion.
  4. Exit ticket.
    
Exempel på fråga: 
Vad tar du med dig från den här lektionen?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev