9

Styr din klasskamrat

Lektion 9

Arbete i par, Microbit, Radio, Skicka meddelande, Ta emot meddelande

Under denna lektion ska eleverna återigen använda microbits radiofunktion. Denna gång för att skapa program som skickar pilar med en riktning beroende på vilken handling som ska utföras. Därigenom kan eleverna kontrollera en klasskamrats rörelse i rummet. De ska alltså arbeta i par vid tillämpningen av programmet men kan arbeta enskilt med att skapa programmen.
Precis som i lektion 7 ”Klicka och skicka” går det att se både avsändar- och en mottagar-microbit vid programmeringen. Här används samma funktioner och block som i lektion 6, med tillägget att vi nu använder microbitens position som input.
Eleverna ska skicka meddelande som i mottagar- microbiten översätts till pilar i olika riktningar.

Dessutom använder de i detta program för första gången en om-sats. En om-sats utför en handling om villkoret för om-satsen uppfylls. T ex, ”om du gör dina läxor, då får du glass”. Förklara gärna för eleverna i början av lektionen hur en om-sats fungerar.
Lägg gärna en del fokus och tid på att eleverna diskuterar och arbetar med sitt tillvägagångssätt med uppdragen när de styr varandra. De lär sig mycket på att kommunicera och förändra program och utförande.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Hex.-filer:
Styr din klasskamrat

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (Sida 57)
Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)

Förberedelser

Se över radio-blocken och dess funktioner.

Skicka meddelande - "On ", "Radio send number <3>"
Ta emot meddelande - "On radio received , "If = <3>", "Then", "Visa lysdioder"

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag, tydliggör en ”if-sats”.
  2. Programmera, enskilt.
  3. Testa program, i par.
  4. Dokumentera, enskilt.
  5. Diskussion.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev