6

Styr en pixel

Lektion 6

Knapp A och B, Koordinatsystem, Microbit, Styra

Den här lektionen grundar sig i att eleven ska skapa ett program som styr en pixel så att den kan flyttas åt höger och åt vänster med hjälp av knapparna A och B.

En pixel är en del av det rutsystem som utgör en bild, hos en microbit utgörs pixlarna av lysdioder. Ett annat exempel är en kamera på 5 megapixel tar bilder med 5 miljoner små färgenheter eller pixlar.

Påminn gärna eleverna om koordinatsystem, beskriv då x-led och y-led.

Microbiten har 25 lysdioder, varje diod kan slås på/av för sig. Ljusstyrkan kan också kontrolleras, men då på alla dioder tillsammans. Lysdioderna känner också av mängden ljus.

Gå gärna igenom de nya blocken som eleverna ska använda i den här lektionen. Det är bra om eleverna får blocken beskrivna innan de själva ska börja arbeta med uppdragen. Tänk på att nämna den nya kategorin ”game” som är placerad under de mer avancerade blocken.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial


Hex.-filer:
Styr en pixel

LGR11

Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)

Förberedelser

Testa att skapa ett program där du kan styra en pixel över microbitens display.

Arbetsgång

  1. Presentera lektionens uppdrag.
  2. Arbeta med uppdragen.
  3. Dokumentera.
  4. Diskussion.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev