3

Virtuellt husdjur

Lektion 3

Berättande, Bilder, Dokumentation, Microbit, Skapande, Virtuellt husdjur

Under denna lektion ska eleverna skapa ett virtuellt husdjur som reagerar när knapparna trycks på.

Tänk dig 90-talets Tamagotchi, där en karaktär ändrar sig efter omgivningen. Berätta gärna om din egna upplevelse kring Tamagotchin, det sägs att den är på uppsving igen.

Eleverna kommer att får lära sig att koppla ihop input från omgivningen, till att microbiten reagerar och utför en handling.

Eleverna fortsätter att dokumentera som de gjort de tidigare lektionerna, men den här gången dokumenterar de endast en gång på slutet.

När eleverna kodat färdigt kan de skapa en kropp till microbiten med hjälp av exempelvis lego, färgat papper och andra saker som redan finns i klassrummet.

Ett tips kan vara att låta eleverna söka (på exempelvis google) bilder på microbit för att få inspiration till sitt bygge. Låt fantasin och kreativiteten flöda!

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
Bildspel (Klicka på "skrivskyddad" för att öppna filen)
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial
Eventuellt material för att pynta microbit

Hex.-filer:
Virtuellt husdjur

LGR11

Bild
  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (Sida 29)
Matematik
  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Sida 57)
Teknik
  • Att styra föremål med programmering. (Sida 284)
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. (Sida 284)

Förberedelser

Testa olika sätt att använda knapparna som dina elever kan tänkas vilja använda dem på.

Arbetsgång

  1. Introduktion av lektionen med stöd av bildspelet.
  2. Presentera lektionens uppdrag.
  3. Arbeta med uppdragen.
  4. Dokumentera.
  5. Diskutera.

Tips!

Sökord som ni kan utgå från:
Microbit lego
Microbit play
Microbit create
Microbit bulid
Microbit crafts
Microbit skapa

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev