Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Kultur | Zcooly Hack

Kultur

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Eleverna ska få upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse. Undervisningen ska anpassas utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och behov.

Tema Kultur kommer att vara det första temat där du behöver tillbehör till microbitet, detta för att vi ska kunna ta programmeringen till nästa nivå. Vi kopplar på tillbehör som lampor, högtalare, motorer etcetera.
Den här lärarhandledningen innefattar information till pedagoger, elevuppdrag, koppling till kursplan och utvärderingsformulär för eleverna. Det är betydelsefullt att betona, att den tid som är utsatt kan variera beroende på elevgrupp och hur du som pedagog väljer att lägga upp det. Du är expert på dina elever!

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev