4

Bollars volym

Lektion 4

Matematik, Radie, Volym

Den här lektionen fokuserar vi på olika sätt att räkna ut bollars volym. ⚽️
Här kommer vi träna oss på att mäta och räkna i formel en och en. Möjligheten finns också att skapa ett program där omkretsen eller radien matas in i och där sedan volymen anges.

Samla ihop flera bollar i olika storlekar och låt eleverna räkna ut volym på olika sätt för att se vad som tar mest tid. För att åskådliggöra poängen med ett program, trots att det kan vara lite tidskrävande, så kan programmet användas många gånger och i sin tur förkorta beräkningstiden väsentligt.

1 timme

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Volym klot
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

LGR11

Matematik
  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. (Sida 60)
  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. (Sida 60)
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)

Förberedelser

I materialfältet står det att ni behöver microbits, men vid detta tillfälle går det självklart bra att bara jobba via webbgränssnittet.

Givetvis går det att ändra variabeln radie eller diameter med knapptryckningar på själva microbiten, men det kräver mer kod än vad det gör nytta i just detta fall.

Arbetsgång

  1. Gå igenom volym på olika former och föremål.
  2. Skriv kod och testa i simulatorn så att ni får resultatet som ni önskar.
  3. Dokumentera.
  4. Utvärdera.

Tips!

Eleverna kan jobba med vilka uppgifter som helst kopplat till klotets volym, ni behöver bara fixa till koden lite för att jobba med andra variabler som diameter, omkrets eller liknande.
Skålar (halvklot) och liknande former kan användas för klotets volym, då dividerat med två.
Låt också eleverna räkna på klotets area.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev