8

Krypet

Lektion 8

Radio, Servo, Teknik

Skapa ett kryp med hjälp av olika material, servon och microbit. Läs igenom hela uppdraget innan du börjar.

Använd exempelvis pin 0 som en ingång för att styra om Krypet ska gå eller hur
Radiostyrd av annan microbit!

Kanske är det så att ni vill avsluta med en utställning av alla elevernas kreationer. Finns det möjlighet kan det vara kul att avsluta projektet med en tävling, exempelvis, rösta på den du tycker är bäst eller vilket kryp tar sig snabbast i mål?

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
2x servon (180°)
Dokumentationsmaterial

Byggmaterial, exempelvis:
Glasspinnar
Limpistol+lim
Ståltråd + avbitartång
Gummiband
Gem
Piprensare
Färg/Pennor

Hex.-filer:
Krypet

Nolla servon

LGR11

Fysik
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. (Sida 170)
Teknik
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning (Sida 284)
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. (Sida 285)
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanis­ mer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller. (Sida 285)
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. (Sida 285)
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för­ och nackdelar med olika tekniska lös­ ningar. (Sida 285)

Förberedelser

Testa gärna att bygga ett eget kryp innan du gör lektionen tillsammans med dina elever. På detta sätt vet du vilka frågor som kan komma att uppstå. Plocka också fram material som eleverna kan behöva.

Arbetsgång

 1. Genomgång, var noga med att visa hur servona är fästa åt olika håll.
 2. Skapa krypet
 3. Skriv kod
 4. Montering och genomförande
 5. Diskussion och slutsats

Före eller under lektionen:
Tänk på att alla servon måste vara inställda rätt från början (nollade), annars kan elevernas konstruktion exempelvis hamna upp och ner när de väl sätter igång sitt kryp.
Behöver du hjälp med detta så finns det en hex.fil under material som heter Nolla servon. Beroende på dina elever så kan du antingen förbereda detta själv innan eller så låter du eleverna börja med detta, innan de fäster sin servon på sitt kryp.

Tips!

Eftersom det är flera delar i denna lektion kan det vara en god idé att dela upp lektionen i två tillfällen. Ett tillfälle där ni skapar krypet och ett tillfälle där ni sätter liv i krypet.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev