6

Lång ekvation

Lektion 6

Ekvation, Matematik

Programmera microbit till att göra en ganska lång ekvation för att ännu mer belysa poängen i föregående lektion samt ge möjlighet att öva på att programmera matematik.

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev