7

Beräkna medelvärde

Lektion 7

Funktioner, Heltal, Lisor, Medelvärde, Microbit, Naturliga tal, Negativa tal

Lektionen går ut på att vi ska lära oss hur Microbiten kan hjälpa oss att räkna ut medelvärde av ett antal heltal. Vi kommer denna lektion hålla oss till blockprogrammering för att få förståelsen hur liknande program kan skivas med textbaserat programmeringsspråk.

Vi kommer först gå igenom hur lista fungerar med index för att senare definiera en funktion som räknar ut medelvärde.

Notera att microbiten bara kan visa heltal utan rest, inte avrunda uppåt. Exempelvis kommer 20/7 visas som 2.

1-2 timmar

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Medelvärde
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

LGR11

Matematik
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden. (Sida 60)
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. (Sida 61)
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)

Förberedelser

Arbetsgång

  1. Samla ihop lämplig data.
  2. Skapa lista i emulatorn.
  3. Koda funktionen för medelvärde.
  4. Utvärdera.

Tips

Fylla på listan med fler värden:
Ni med fördel hoppa mellan block och JavaScript. Klicka JavaScript och fyll på din lista.

Leta efter lista = [1, 5, 4, 2] och fyll på med ytterligare världen. Testa gärna även med negativa tal.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev