5

Medelvärde

Lektion 5

Matematik, Medelvärde

Låta microbit göra listor och ta medelvärde

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev