4

Motorer

Lektion 4

Motor, Teknik

Styr motor
Motor och servo tillsammans - Bygg en robot som målar eller dansar
Självmålande program, servon som drar i snören/gummisnoddar där penna är fäst.

LGR11

Förberedelser

Arbetsgång

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev