7

Nationella matteprov

Lektion 7

Matematik, Nationella prov

Denna lektion ska du utmana eleverna att lösa några uppgifter från gamla nationella prov med hjälp av programmering.

Är uppgifterna för svåra för eleverna kan ni börja jobba med variabler och låt eleverna göra formler för area, omkrets osv. Testa sedan att ändra dina variabler och säkerställ att svaren blir korrekta.

Tiden är helt beroende på vad eleverna redan kan och hur många uppgifter ni vill lösa.

Du kan givetvis jobba i annat programmeringsspråk, men det är bra om programmeringsmiljön är känd för eleverna.

1-2 timmar

Microbit (vid behov)
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Bildspel: Nationella prov
Formelsamling
Dokumentationsmaterial
1 x micro USB kabel
1 x AAA batterihållare
2 x AAA batterier

LGR11

Förberedelser

De klickbara länkarna i presentationen tar dig till lösningsförslagen, dessa kan du både spara ner och redigera/förfina.

Arbetsgång

  1. Låt eleverna lösa uppgifterna på papper och genom programmering.
  2. Diskutera när programmeringslösningar kan vara bättre och snabbare än analoga.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev